Elders' Quotes


Elders' Quotes
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2
  ALL

J

Johnny Joe

“Respect your Elders”

Josie Saddleman

“Get your work DONE”

Josie Saddleman

“Complete what you Start”

Elders in Regalia

Josie Saddleman

“Reading is Important”


Page: (Previous)   1  2
  ALL